ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ :
 

หน่วยงาน ::
กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วันนี้ : 5 | ทั้งหมด : 114
 
  ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
  1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก สมัคร
  2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 22 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา สมัคร
  3 ISO9606-1 135 P FW FM1 s t02 PD sl 1 1 25 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  4 ISO9606-1 135 P BW FM1 s t09 PA ss nb 1 1 25 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  5 ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PA ss nb 1 1 25 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  6 ISO9606-1 111 T BW FM1 B t7.1 D168 H-L045 ss nb 1 1 25 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  7 ISO9606-1 135 P FW FM1 s t02 PB sl 1 1 25 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  8 ISO9606-1 135 P FW FM1 s t09 PF ml 1 1 25 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  9 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 3 26 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร สมัคร
  10 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 28 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สมัคร
  11 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 30 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  12 พนักงานนวดไทย 1 1 31 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สมัคร
  13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 2 31 ตุลาคม 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  14 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 0 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  15 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 0 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  16 ผู้ประกอบอาหารไทย 2 0 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  17 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  18 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 1 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  19 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สมัคร
  20 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 1 1 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  21 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PD ml 1 2 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  22 ISO9606-1 141 P BW 22 s t02 PF ss nb 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  23 ISO9606-1 111 P FW FM1 B t09 PF ml 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
  24 ISO9606-1 111 P BW FM1 B t09 PC ss nb 1 1 4 พฤศจิกายน 2562 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 114 รายการ